Numer referencyjny : 563853

Kierownik Industry 4.0

  • Produkcja/Technika/Jakość
  • Polska
    PINCZOW
  • Umowa na czas nieokreślony
  • DATA OPUBLIKOWANIA : 04/01/2019

Utwórz konto

Utwórz konto

Twoje hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków i co najmniej jedną wielką, małą literę, cyfrę i znak specjalny.

Grupa Saint-Gobain przetwarza zebrane dane w celu zarządzania procesem rekrutacji personelu. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją "Twoje dane i uprawnienia"

Zatwierdzając rejestrację, potwierdzasz, że przeczytałeś informacje dostępne w powyższym linku.

Zaloguj się